Kiểm Soát Cửa Ra Vào

Kiểm Soát Cửa Ra Vào

Hệ thống kiểm soát cửa vào ra bằng thẻ từ, Vân tay. Hệ thống kiểm soát thang máy. Bộ Controler điều khiển tòa nhà được Lion Lock cập nhật chi tiết dưới đây. Hệ thống kiểm soát cửa lion lock có thể ứng dụng vừa làm máy chấm công. Vừa làm hệ thống khóa mở cửa.

kiểm soát cửa ra vào
nhận diện khuôn mặt

Hiển thị 6 sản phẩm