Khóa Nhận Diện Khuôn Mặt

-25%
9.375.000 Giá trên thị trường:
Khóa Mở Bằng Nhận Diện Khuôn Mặt T6Pro
9.375.000 Giá trên thị trường:
Khóa Mở Bằng Nhận Diện Khuôn Mặt T6Pro
9.375.000 Giá trên thị trường:
-25%
10.125.000 Giá trên thị trường:
Khóa Mở Bằng Khuôn Mặt VOC T11 Face Cao Cấp
10.125.000 Giá trên thị trường:
Khóa Mở Bằng Khuôn Mặt VOC T11 Face Cao Cấp
10.125.000 Giá trên thị trường:
-25%
12.600.000 Giá trên thị trường:
Khóa VOC T11Max Mở Bằng Tĩnh Mạch Và Khuôn Mặt
12.600.000 Giá trên thị trường:
Khóa VOC T11Max Mở Bằng Tĩnh Mạch Và Khuôn Mặt
12.600.000 Giá trên thị trường:
-25%
14.625.000 Giá trên thị trường:
Khóa VOC T20Max Cao Cấp Mở Bằng Khuôn Mặt
14.625.000 Giá trên thị trường:
Khóa VOC T20Max Cao Cấp Mở Bằng Khuôn Mặt
14.625.000 Giá trên thị trường:
-20%

Khóa Cửa Điện Tử

Khóa Cửa Khuôn Mặt Sharp S2VF

15.100.000 Giá trên thị trường:
Khóa Cửa Khuôn Mặt Sharp S2VF
15.100.000 Giá trên thị trường:
Khóa Cửa Khuôn Mặt Sharp S2VF
15.100.000 Giá trên thị trường:
-20%

Khóa Nhận Diện Khuôn Mặt

Khóa Khuôn Mặt Face ID Sharp S6FV

18.500.000 Giá trên thị trường:
Khóa Khuôn Mặt Face ID Sharp S6FV
18.500.000 Giá trên thị trường:
Khóa Khuôn Mặt Face ID Sharp S6FV
18.500.000 Giá trên thị trường:

Các mẫu khóa thông minh mở bằng nhận diện khuôn mặt ngày càng thay thế cách mở cũ như: Mở bằng vân tay, mở bằng thẻ từ, mở bằng NFC, mở bằng chìa cơ, mở bằng mật khẩu.

Vì sao công nghệ nhận diện khuôn mặt lại được ưa chuộng: Rất thuận tiện trong việc mở cửa không chạm. Khi bạn sách một đống đồ lỉnh kỉnh việc nhận diện khuôn mặt trong 1S sẽ rất thuận tiện. Bên cạnh đó nhiều người vân tay rất khó lấy việc nhận diện bằng khuôn mặt 3D sẽ giúp loại bỏ nhược điểm đó. Ngoài ra công nghệ nhận diện khuôn mặt cũng bảo mật hơn.

Khóa Nhận Diện Khuôn Mặt
khóa mở bằng khuôn mặt sẽ là xu hướng của tương lai thế hệ tiếp theo của các dòng khóa thông minh