Khóa Thẻ Từ

-96%
Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 65.000 ₫.Giá trên thị trường:
Thẻ Từ Khách Sạn Giá Rẻ
Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 65.000 ₫.Giá trên thị trường:
Thẻ Từ Khách Sạn Giá Rẻ
Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 65.000 ₫.Giá trên thị trường:
-47%

Khóa IBC Đức

Khóa Khách Sạn IBC K1

Original price was: 2.150.000 ₫.Current price is: 1.150.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn IBC K1
Original price was: 2.150.000 ₫.Current price is: 1.150.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn IBC K1
Original price was: 2.150.000 ₫.Current price is: 1.150.000 ₫.Giá trên thị trường:
-30%

Khóa Khách Sạn

Khóa Khách Sạn IBC K2

Original price was: 2.150.000 ₫.Current price is: 1.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn IBC K2
Original price was: 2.150.000 ₫.Current price is: 1.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn IBC K2
Original price was: 2.150.000 ₫.Current price is: 1.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
-47%

Khóa Khách Sạn

Khóa Khách Sạn IBC K3

Original price was: 2.850.000 ₫.Current price is: 1.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn IBC K3
Original price was: 2.850.000 ₫.Current price is: 1.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn IBC K3
Original price was: 2.850.000 ₫.Current price is: 1.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
-42%
Original price was: 2.650.000 ₫.Current price is: 1.550.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Khách Sạn IBC H8 Bán Chạy Nhất
Original price was: 2.650.000 ₫.Current price is: 1.550.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Khách Sạn IBC H8 Bán Chạy Nhất
Original price was: 2.650.000 ₫.Current price is: 1.550.000 ₫.Giá trên thị trường:
-39%
Original price was: 2.560.000 ₫.Current price is: 1.550.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn Thẻ Từ K8
Original price was: 2.560.000 ₫.Current price is: 1.550.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn Thẻ Từ K8
Original price was: 2.560.000 ₫.Current price is: 1.550.000 ₫.Giá trên thị trường:
-34%
Original price was: 2.580.000 ₫.Current price is: 1.690.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn HL101 Đủ 4 Màu
Original price was: 2.580.000 ₫.Current price is: 1.690.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn HL101 Đủ 4 Màu
Original price was: 2.580.000 ₫.Current price is: 1.690.000 ₫.Giá trên thị trường:
-43%
Original price was: 2.980.000 ₫.Current price is: 1.690.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn Tân Cổ Điển IBC K7
Original price was: 2.980.000 ₫.Current price is: 1.690.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn Tân Cổ Điển IBC K7
Original price was: 2.980.000 ₫.Current price is: 1.690.000 ₫.Giá trên thị trường:
-33%
Original price was: 2.690.000 ₫.Current price is: 1.790.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn Cao Cấp IBC H5
Original price was: 2.690.000 ₫.Current price is: 1.790.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn Cao Cấp IBC H5
Original price was: 2.690.000 ₫.Current price is: 1.790.000 ₫.Giá trên thị trường:
-39%
Original price was: 2.950.000 ₫.Current price is: 1.790.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Quản Lý Từ Xa Bằng Điện Thoại IBC K6 Pro
Original price was: 2.950.000 ₫.Current price is: 1.790.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Quản Lý Từ Xa Bằng Điện Thoại IBC K6 Pro
Original price was: 2.950.000 ₫.Current price is: 1.790.000 ₫.Giá trên thị trường:
-18%

Khóa Cửa Điện Tử

Khóa Thẻ Từ Khách Sạn IBC H2

Original price was: 2.250.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Khách Sạn IBC H2
Original price was: 2.250.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Khách Sạn IBC H2
Original price was: 2.250.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.Giá trên thị trường:
-18%
Original price was: 2.380.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn THLock 12
Original price was: 2.380.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn THLock 12
Original price was: 2.380.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.Giá trên thị trường:
-9%
Original price was: 2.150.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Homestay THLock_01
Original price was: 2.150.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Homestay THLock_01
Original price was: 2.150.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.Giá trên thị trường:
-16%
Original price was: 2.550.000 ₫.Current price is: 2.150.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn THLock_07
Original price was: 2.550.000 ₫.Current price is: 2.150.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn THLock_07
Original price was: 2.550.000 ₫.Current price is: 2.150.000 ₫.Giá trên thị trường:
-44%
Original price was: 3.850.000 ₫.Current price is: 2.150.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Vân Tay IBC V16 PRO Bán Chạy Nhất
Original price was: 3.850.000 ₫.Current price is: 2.150.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Vân Tay IBC V16 PRO Bán Chạy Nhất
Original price was: 3.850.000 ₫.Current price is: 2.150.000 ₫.Giá trên thị trường:
-28%

Khóa Khách Sạn

Khóa Khách Sạn IBC K9

Original price was: 2.980.000 ₫.Current price is: 2.150.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn IBC K9
Original price was: 2.980.000 ₫.Current price is: 2.150.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn IBC K9
Original price was: 2.980.000 ₫.Current price is: 2.150.000 ₫.Giá trên thị trường:
-12%
Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 2.200.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn Cao Cấp IBC H1
Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 2.200.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn Cao Cấp IBC H1
Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 2.200.000 ₫.Giá trên thị trường:
-38%
Original price was: 3.650.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn Thẻ Từ ADEL 1800
Original price was: 3.650.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn Thẻ Từ ADEL 1800
Original price was: 3.650.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.Giá trên thị trường:
-19%

Khóa Khách Sạn

Khóa Khách Sạn IBC K11

Original price was: 2.790.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn IBC K11
Original price was: 2.790.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn IBC K11
Original price was: 2.790.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.Giá trên thị trường:
-42%
Original price was: 3.850.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn Cao Cấp IBC K10
Original price was: 3.850.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn Cao Cấp IBC K10
Original price was: 3.850.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.Giá trên thị trường:
-40%

Khóa Cửa Điện Tử

Khóa Vân Tay Cửa Nhôm IBC G6 APP

Original price was: 3.850.000 ₫.Current price is: 2.300.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Vân Tay Cửa Nhôm IBC G6 APP
Original price was: 3.850.000 ₫.Current price is: 2.300.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Vân Tay Cửa Nhôm IBC G6 APP
Original price was: 3.850.000 ₫.Current price is: 2.300.000 ₫.Giá trên thị trường:
-40%

Khóa Cửa Điện Tử

Khóa Vân Tay Cửa Nhôm IBC L108

Original price was: 3.850.000 ₫.Current price is: 2.300.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Vân Tay Cửa Nhôm IBC L108
Original price was: 3.850.000 ₫.Current price is: 2.300.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Vân Tay Cửa Nhôm IBC L108
Original price was: 3.850.000 ₫.Current price is: 2.300.000 ₫.Giá trên thị trường:
-38%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 2.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Vân Tay IBC A6 Professional Điều Khiển Bằng App Điện Thoại
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 2.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Vân Tay IBC A6 Professional Điều Khiển Bằng App Điện Thoại
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 2.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
-29%

Khóa Cửa Điện Tử

Khóa Điện Tử EPIC ES 100D

Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 2.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Điện Tử EPIC ES 100D
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 2.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Điện Tử EPIC ES 100D
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 2.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
-27%
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 2.550.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Quản Lý Từ Xa Bằng Điện Thoại IBC K5
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 2.550.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Quản Lý Từ Xa Bằng Điện Thoại IBC K5
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 2.550.000 ₫.Giá trên thị trường:
-34%
Original price was: 3.890.000 ₫.Current price is: 2.560.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn Tân Cổ Cao Cấp IBC K12
Original price was: 3.890.000 ₫.Current price is: 2.560.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn Tân Cổ Cao Cấp IBC K12
Original price was: 3.890.000 ₫.Current price is: 2.560.000 ₫.Giá trên thị trường:
2.950.000 Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Khách Sạn ADEL 737 UMFB 1800
2.950.000 Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa thẻ từ khách sạn ADEL

✅ Phương thức mở: Thẻ từ, chìa khóa cơ

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

Khóa Thẻ Từ Khách Sạn ADEL 737 UMFB 1800
2.950.000 Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa thẻ từ khách sạn ADEL

✅ Phương thức mở: Thẻ từ, chìa khóa cơ

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

Khóa Cửa Gỗ

Khóa Khách Sạn ADEL 737

3.150.000 Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn ADEL 737
3.150.000 Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa thẻ từ khách sạn ADEL

✅ Phương thức mở: Thẻ từ, chìa khóa cơ

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

Khóa Khách Sạn ADEL 737
3.150.000 Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa thẻ từ khách sạn ADEL

✅ Phương thức mở: Thẻ từ, chìa khóa cơ

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

-9%
Original price was: 3.560.000 ₫.Current price is: 3.250.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn Thẻ Từ THLOCK HL112
Original price was: 3.560.000 ₫.Current price is: 3.250.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn Thẻ Từ THLOCK HL112
Original price was: 3.560.000 ₫.Current price is: 3.250.000 ₫.Giá trên thị trường:
-24%

Khóa Cửa Điện Tử

Khóa Thẻ Từ Epic Triplex 3 Way

Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 3.400.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Epic Triplex 3 Way
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 3.400.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Epic Triplex 3 Way
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 3.400.000 ₫.Giá trên thị trường:
-22%

Khóa Cửa Điện Tử

Khóa Điện Tử Epic T 153

Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Điện Tử Epic T 153
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Điện Tử Epic T 153
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
-18%

Khóa Điện Tử EPIC Hàn Quốc

Khóa Thẻ Từ Cửa Kính EPIC ES-303G

Original price was: 4.250.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Cửa Kính EPIC ES-303G
Original price was: 4.250.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Cửa Kính EPIC ES-303G
Original price was: 4.250.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
-46%
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Vân Tay VOC X3 Khóa bền tốt bán chạy nhất
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Vân Tay VOC X3 Khóa bền tốt bán chạy nhất
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
3.700.000 Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Khách Sạn ADEL US 11
3.700.000 Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa thẻ từ khách sạn ADEL

✅ Phương thức mở: Thẻ từ, chìa khóa cơ

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

Khóa Thẻ Từ Khách Sạn ADEL US 11
3.700.000 Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa thẻ từ khách sạn ADEL

✅ Phương thức mở: Thẻ từ, chìa khóa cơ

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

-39%
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 3.950.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Cửa Vân Tay Xiaomi Lockin ojj x1 Bản Quốc Tế
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 3.950.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Cửa Vân Tay Xiaomi Lockin ojj x1 Bản Quốc Tế
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 3.950.000 ₫.Giá trên thị trường:
-34%

Khóa Cửa Điện Tử

Khóa Thẻ Từ Samsung SHP-DH537

Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Samsung SHP-DH537
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Samsung SHP-DH537
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.Giá trên thị trường:
4.500.000 Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Khách Sạn ADEL A7MF
4.500.000 Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa thẻ từ khách sạn ADEL

✅ Phương thức mở: Thẻ từ, chìa khóa cơ

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

Khóa Thẻ Từ Khách Sạn ADEL A7MF
4.500.000 Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa thẻ từ khách sạn ADEL

✅ Phương thức mở: Thẻ từ, chìa khóa cơ

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

-43%
Original price was: 7.900.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Cửa Vân Tay Đức Thông Minh IBC A5
Original price was: 7.900.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Giá siêu sốc – khuyến mãi Tháng 7
✅ Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Chìa khóa cơ
✅ Bảo hành 24 tháng
✅ “Liên Hệ” trực tiếp để nhận biết giá tốt nhất 08.4568.1080

Khóa Cửa Vân Tay Đức Thông Minh IBC A5
Original price was: 7.900.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Giá siêu sốc – khuyến mãi Tháng 7
✅ Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Chìa khóa cơ
✅ Bảo hành 24 tháng
✅ “Liên Hệ” trực tiếp để nhận biết giá tốt nhất 08.4568.1080

-19%

Khóa Cửa Điện Tử

khóa Thẻ Từ Epic ES 809L

Original price was: 5.680.000 ₫.Current price is: 4.600.000 ₫.Giá trên thị trường:
khóa Thẻ Từ Epic ES 809L
Original price was: 5.680.000 ₫.Current price is: 4.600.000 ₫.Giá trên thị trường:
khóa Thẻ Từ Epic ES 809L
Original price was: 5.680.000 ₫.Current price is: 4.600.000 ₫.Giá trên thị trường:
-0%
Original price was: 4.800.000 ₫.Current price is: 4.790.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Cửa Vân Tay OLOK H6900
Original price was: 4.800.000 ₫.Current price is: 4.790.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa thẻ từ phổ thông

✅ Phương thức mở:  Mã Số /Thẻ Từ/ Chìa cơ/ remote (option)

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

Khóa Cửa Vân Tay OLOK H6900
Original price was: 4.800.000 ₫.Current price is: 4.790.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa thẻ từ phổ thông

✅ Phương thức mở:  Mã Số /Thẻ Từ/ Chìa cơ/ remote (option)

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

-40%
Original price was: 7.950.000 ₫.Current price is: 4.790.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Điện Tử Cửa Nhôm Xingfa IBC G3
Original price was: 7.950.000 ₫.Current price is: 4.790.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Điện Tử Cửa Nhôm Xingfa IBC G3
Original price was: 7.950.000 ₫.Current price is: 4.790.000 ₫.Giá trên thị trường:
-38%

Khóa Cửa Điện Tử

Khóa Vân Tay IMOU K2C

Original price was: 7.900.000 ₫.Current price is: 4.900.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Vân Tay IMOU K2C
Original price was: 7.900.000 ₫.Current price is: 4.900.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Vân Tay IMOU K2C
Original price was: 7.900.000 ₫.Current price is: 4.900.000 ₫.Giá trên thị trường:
-34%

Khóa Cửa Điện Tử

Khóa Thẻ Từ Dessmann C510

Original price was: 7.980.000 ₫.Current price is: 5.255.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Dessmann C510
Original price was: 7.980.000 ₫.Current price is: 5.255.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Ghi chú: Giá chưa bao gồm VAT
✅ Quý khách mua hàng + thêm 10% VAT
✅ Cấu tạo: Hợp kim với 3 chốt cửa an toàn chắc chắn
✅ Hỗ trợ 30 thẻ từ
✅ Yêu cầu độ dầy cửa: trên 40mm
✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

 

Khóa Thẻ Từ Dessmann C510
Original price was: 7.980.000 ₫.Current price is: 5.255.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Ghi chú: Giá chưa bao gồm VAT
✅ Quý khách mua hàng + thêm 10% VAT
✅ Cấu tạo: Hợp kim với 3 chốt cửa an toàn chắc chắn
✅ Hỗ trợ 30 thẻ từ
✅ Yêu cầu độ dầy cửa: trên 40mm
✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

 

-16%

Khóa Cửa Điện Tử

Khóa Vân Tay Philips DDL603E

Original price was: 6.300.000 ₫.Current price is: 5.290.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Vân Tay Philips DDL603E
Original price was: 6.300.000 ₫.Current price is: 5.290.000 ₫.Giá trên thị trường:
 • Miễn phí lắp đặt tại Hà Nội và TP HCMư
 • Bảo hành 12 tháng toàn Quốc
Khóa Vân Tay Philips DDL603E
Original price was: 6.300.000 ₫.Current price is: 5.290.000 ₫.Giá trên thị trường:
 • Miễn phí lắp đặt tại Hà Nội và TP HCMư
 • Bảo hành 12 tháng toàn Quốc
-39%

Khóa Cửa Điện Tử

Khóa Vân Tay Kaadas L7

Original price was: 9.300.000 ₫.Current price is: 5.700.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Vân Tay Kaadas L7
Original price was: 9.300.000 ₫.Current price is: 5.700.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅  Liên hệ để có giá tốt nhất: 090.776.1102

Khóa Vân Tay Kaadas L7
Original price was: 9.300.000 ₫.Current price is: 5.700.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅  Liên hệ để có giá tốt nhất: 090.776.1102

-54%
Original price was: 12.500.000 ₫.Current price is: 5.700.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Điện Tử Bosch ID30B Bán Chạy Nhất
Original price was: 12.500.000 ₫.Current price is: 5.700.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Điện Tử Bosch ID30B Bán Chạy Nhất
Original price was: 12.500.000 ₫.Current price is: 5.700.000 ₫.Giá trên thị trường:
-11%
Original price was: 6.550.000 ₫.Current price is: 5.850.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Khách Sạn ADEL OS US13
Original price was: 6.550.000 ₫.Current price is: 5.850.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa cửa vân tay ADEL

✅ Phương thức mở: Vân tay, mật mã, chìa khóa, điều khiển từ xa

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

Khóa Khách Sạn ADEL OS US13
Original price was: 6.550.000 ₫.Current price is: 5.850.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa cửa vân tay ADEL

✅ Phương thức mở: Vân tay, mật mã, chìa khóa, điều khiển từ xa

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

-21%

Khóa Cửa Điện Tử

Khóa Cửa Vân Tay IBC A2

Original price was: 7.500.000 ₫.Current price is: 5.950.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Cửa Vân Tay IBC A2
Original price was: 7.500.000 ₫.Current price is: 5.950.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Cửa Vân Tay IBC A2
Original price was: 7.500.000 ₫.Current price is: 5.950.000 ₫.Giá trên thị trường:
-31%
Original price was: 8.670.000 ₫.Current price is: 5.990.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa thẻ từ cảm ứng DESSMANN C800
Original price was: 8.670.000 ₫.Current price is: 5.990.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Thẻ từ, Mật khẩu, Chìa khóa cơ
✅ Màu sắc sang trọng: Đen
✅ Cấu tạo: Hợp kim với 3 chốt cửa an toàn chắc chắn
✅ Hỗ trợ 30 thẻ từ
✅ Yêu cầu độ dầy cửa: trên 40mm
✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

Khóa thẻ từ cảm ứng DESSMANN C800
Original price was: 8.670.000 ₫.Current price is: 5.990.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Thẻ từ, Mật khẩu, Chìa khóa cơ
✅ Màu sắc sang trọng: Đen
✅ Cấu tạo: Hợp kim với 3 chốt cửa an toàn chắc chắn
✅ Hỗ trợ 30 thẻ từ
✅ Yêu cầu độ dầy cửa: trên 40mm
✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

-24%

Khóa Cửa Điện Tử

Khóa Vân Tay EPIC F 500D

Original price was: 7.900.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Vân Tay EPIC F 500D
Original price was: 7.900.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.Giá trên thị trường:
 • Mã sản phẩm Epic ES F500
 • Xuất xứ Hàn Quốc
 • Bảo hành Bảo hành điện tử 24 tháng
 • Chức năng chính Vân tay; Mã số; Thẻ từ
 • Chức năng mở rộng Điều khiển từ xa; Bluetooth; Wifi
 • Liên hệ để có giá đại lý tốt nhất
Khóa Vân Tay EPIC F 500D
Original price was: 7.900.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.Giá trên thị trường:
 • Mã sản phẩm Epic ES F500
 • Xuất xứ Hàn Quốc
 • Bảo hành Bảo hành điện tử 24 tháng
 • Chức năng chính Vân tay; Mã số; Thẻ từ
 • Chức năng mở rộng Điều khiển từ xa; Bluetooth; Wifi
 • Liên hệ để có giá đại lý tốt nhất
6.189.000 Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Cảm Ứng Samsung SHS H 505
6.189.000 Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa điện tử Samsung

✅ Phương thức mở: Thẻ từ, mật mã, chìa cơ, remote(mở rộng)

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

Khóa Thẻ Cảm Ứng Samsung SHS H 505
6.189.000 Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa điện tử Samsung

✅ Phương thức mở: Thẻ từ, mật mã, chìa cơ, remote(mở rộng)

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

-16%

Khóa Cửa Điện Tử

Khóa Vân Tay Kaadas L8

Original price was: 7.400.000 ₫.Current price is: 6.200.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Vân Tay Kaadas L8
Original price was: 7.400.000 ₫.Current price is: 6.200.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Vân Tay Kaadas L8
Original price was: 7.400.000 ₫.Current price is: 6.200.000 ₫.Giá trên thị trường:
-25%
Original price was: 9.500.000 ₫.Current price is: 7.150.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Tự Động Push Pull VOC T6 WIFI APP
Original price was: 9.500.000 ₫.Current price is: 7.150.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Tự Động Push Pull VOC T6 WIFI APP
Original price was: 9.500.000 ₫.Current price is: 7.150.000 ₫.Giá trên thị trường:
-25%
Original price was: 10.500.000 ₫.Current price is: 7.890.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Cửa Vân Tay Dessmann S510
Original price was: 10.500.000 ₫.Current price is: 7.890.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Cửa Vân Tay Dessmann S510
Original price was: 10.500.000 ₫.Current price is: 7.890.000 ₫.Giá trên thị trường:
-37%

Khóa Cửa Điện Tử

Khóa Điện Tử DAHUA DHI ASL 8101

Original price was: 12.500.000 ₫.Current price is: 7.900.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Điện Tử DAHUA DHI ASL 8101
Original price was: 12.500.000 ₫.Current price is: 7.900.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa điện tử DAHUA

✅ Phương thức mở: Thẻ Mifare, mật khẩu số,chìa khóa cơ

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

 

Khóa Điện Tử DAHUA DHI ASL 8101
Original price was: 12.500.000 ₫.Current price is: 7.900.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa điện tử DAHUA

✅ Phương thức mở: Thẻ Mifare, mật khẩu số,chìa khóa cơ

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

 

-37%

Khóa Cửa Điện Tử

Khóa Thẻ Từ DAHUA DHI ASL 6101

Original price was: 12.500.000 ₫.Current price is: 7.900.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ DAHUA DHI ASL 6101
Original price was: 12.500.000 ₫.Current price is: 7.900.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa điện tử DAHUA

✅ Phương thức mở: Thẻ Mifare, mật khẩu số,chìa khóa cơ

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

Khóa Thẻ Từ DAHUA DHI ASL 6101
Original price was: 12.500.000 ₫.Current price is: 7.900.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa điện tử DAHUA

✅ Phương thức mở: Thẻ Mifare, mật khẩu số,chìa khóa cơ

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

-8%
Original price was: 8.600.000 ₫.Current price is: 7.900.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Vân Tay Samsung SHS H705
Original price was: 8.600.000 ₫.Current price is: 7.900.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa cửa vân tay samsung

✅3 tính năng: mã số, vân tay hoặc bằng chìa khóa cơ

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

Khóa Vân Tay Samsung SHS H705
Original price was: 8.600.000 ₫.Current price is: 7.900.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa cửa vân tay samsung

✅3 tính năng: mã số, vân tay hoặc bằng chìa khóa cơ

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

-11%

Khóa Cửa Điện Tử

Khóa Cửa Vân Tay KAADAS S7

Original price was: 9.500.000 ₫.Current price is: 8.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Cửa Vân Tay KAADAS S7
Original price was: 9.500.000 ₫.Current price is: 8.500.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ “Liên Hệ” Để có giá tốt hơn

Khóa Cửa Vân Tay KAADAS S7
Original price was: 9.500.000 ₫.Current price is: 8.500.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ “Liên Hệ” Để có giá tốt hơn

-25%
Original price was: 12.500.000 ₫.Current price is: 9.375.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Mở Bằng Nhận Diện Khuôn Mặt T6Pro
Original price was: 12.500.000 ₫.Current price is: 9.375.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Mở Bằng Nhận Diện Khuôn Mặt T6Pro
Original price was: 12.500.000 ₫.Current price is: 9.375.000 ₫.Giá trên thị trường:
-13%

Khóa Cửa Gỗ

SAMSUNG SHP DP 727

Original price was: 12.800.000 ₫.Current price is: 11.200.000 ₫.Giá trên thị trường:
SAMSUNG SHP DP 727
Original price was: 12.800.000 ₫.Current price is: 11.200.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa cửa thẻ từ

✅4 tính năng: mã số, thẻ RF, bluetooth hoặc chìa khóa cơ.

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

SAMSUNG SHP DP 727
Original price was: 12.800.000 ₫.Current price is: 11.200.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa cửa thẻ từ

✅4 tính năng: mã số, thẻ RF, bluetooth hoặc chìa khóa cơ.

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

-21%

Khóa Cửa Điện Tử

Khóa Vân Tay ADEL US3 8912

Original price was: 14.500.000 ₫.Current price is: 11.500.000 ₫.Giá trên thị trường:
Khóa Vân Tay ADEL US3 8912
Original price was: 14.500.000 ₫.Current price is: 11.500.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Mẫu cửa vân tay ADEL

✅ Phương thức mở: Vân tay, mật mã, chìa khóa, điều khiển từ xa

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

Khóa Vân Tay ADEL US3 8912
Original price was: 14.500.000 ₫.Current price is: 11.500.000 ₫.Giá trên thị trường:

✅ Mẫu cửa vân tay ADEL

✅ Phương thức mở: Vân tay, mật mã, chìa khóa, điều khiển từ xa

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

560.000.000 Giá trên thị trường:
Khóa Thẻ Từ Samsung SHP DH 525
560.000.000 Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa điện tử Samsung

✅ Phương thức mở: Thẻ từ, mật mã, chìa cơ, remote(mở rộng)

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

 

Khóa Thẻ Từ Samsung SHP DH 525
560.000.000 Giá trên thị trường:

✅ Mẫu khóa điện tử Samsung

✅ Phương thức mở: Thẻ từ, mật mã, chìa cơ, remote(mở rộng)

✅ Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn cao
cũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.

✅ “Liên Hệ” để biết thêm chương trình khuyến mại

 

Khóa Cửa Thẻ Từ

Khóa Thẻ Từ là dòng khóa cửa điện tử thông minh ứng dụng công nghệ RFID để điều khiển đóng mở cửa. Có các chế độ mở cửa như bằng thẻ từ cảm ứng, Mật khẩu, chìa cơ. Một số dòng thông minh tích hợp App hoặc Remote điều khiển từ xa. Dòng khóa này là phiên bản thấp hơn dòng khóa vân tay.

Khóa Cửa Thẻ Từ 
Sản phẩm thực tế do Lion Lock Phân Phối.

Thông Số Khóa Thẻ Từ Giá Rẻ

Dưới đây là chi tiết thông số sản phẩm được các hãng nổi tiếng như IBC, Samsung.

thông số khóa cửa từ
bảng thông số kỹ thuật
 • Màu sắc: màu inox, màu đen, vàng, đỏ, hồng, ghi xám đều làm theo yêu cầu khách hàng.
 • Chất liệu khung inox hoặc Niken chống nước, chống hoen rỉ
 • Chốt riêng tư khóa bên trong
 • Dung lượng: 1 thẻ từ lập trình, 10 thẻ từ quản lý, 100 thẻ khách
 • Có chức năng cảnh báo yếu PIN
 • Tốc độ đọc <1s, khoảng cách đọc thẻ <3cm
 • Đố cửa dày yêu cầu từ 4mm đến 12 mm.
 • Chất liệu cửa lắp được: Cửa gỗ, cửa nhôm, cửa nhựa lõi thép, cửa sắt
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.
 • Phần mềm: nếu lắp khách sạn có phần mềm kèm theo
 • Hãng sản xuất: IBC

Khóa thẻ từ cửa nhôm

khóa thẻ từ cửa nhôm là dòng khóa điện tử chuyên dụng. Được thiết kế để lắp đặt chuẩn cho dòng cửa nhôm Xingfa. Dòng khóa này có những đặc điểm thiết kế như: Khả năng chống nước tốt, thân khóa nhỏ, có tích hợp các công nghệ điều khiển từ xa. Đặc biệt có thể lắp ngoài trời chịu mưa nắng. Khả năng chống va đập tốt.

Khóa thẻ từ cửa nhôm
Một sản phẩm khóa cửa nhôm của hãng IBC.

Thông số khóa cửa nhôm

Thông số khóa cửa nhôm
Thông số khóa cửa nhôm
 • Số thẻ có thể đăng ký 255
 • Thời gian đọc <1s
 • Khoảng cách đọc <3cm
 • Tần số cảm biến T5557 125KHZ
 • Tần số cảm biến M1 13.56MHZ
 • Điện áp 4 pin 1.5V LR6
 • Dòng điện tĩnh <20μA
 • Dòng điện danh định <120μA
 • Cảnh báo pin yếu <4.8V (tối thiểu 250 lần)
 • Nhiệt độ hoạt động -10℃~50℃
 • Độ ẩm cho phép 20%~80%
 • Vật liệu Thép không gỉ
 • Độ dày cửa yêu cầu 35mm~55mm (có thể tùy chỉnh)
 • Hãng sản xuất: IBC
 • Bảo hành 12 tháng
 • Xuất xứ: China

Khóa Cửa Thẻ Từ Khách Sạn Giá Rẻ

Đây là dòng khóa sử dụng thẻ cảm ứng chuyên mở cửa dành cho cửa gỗ. quản lý bằng phần mềm. Dùng riêng cho khóa khách sạn.

Khóa Cửa Thẻ Từ Khách Sạn Giá Rẻ
Khóa Cửa Thẻ Từ Khách Sạn Giá Rẻ
 • Loại khóa: Khóa điện tử
 • Loại thẻ từ sử dụng: RFID 125Khz
 • Chất liệu: Inox 304
 • Màu sắc: Vàng/ bạc + đen
 • Kích thước: 300 mm x 75 mm
 • Trọng lượng: 2,5 kg
 • Khoảng cách đọc thẻ: 10 mm
 • Thời gian đọc: < 0,1 giây
 • Giấy chứng nhận: CE, FCC, ROHS
 • Nguồn điện: 4 pin AA Alkaline
 • Tuổi thọ pin: > 18000 lần
 • Thời gian bảo hành: 24 tháng

Tính năng

 • Hai phương thức mở khóa là thẻ từ và chìa cơ
 • Ứng dụng công nghệ thẻ từ RFID tiên tiến
 • Nhận diện thẻ từ chỉ trong 0,1 giây
 • Bảo mật cao, tương thích với Energy Saver
 • Có thể tích hợp với thang máy, hồ bơi, phòng thể dục
 • ANSI tiêu chuẩn 5 chốt lỗ mộng
 • Dễ dàng cài đặt phần mềm quản lý
 • Phân quyền ra vào đơn giản
 • Trích xuất hồ sơ mở cửa khi cần thiết
 • Sử dụng chìa cơ chống sao chép
 • Tự động chốt cửa khi đóng lại
 • Chốt trong dành cho chế độ riêng tư
 • Báo hiệu người dùng khi pin yếu
 • Chất liệu Inox 304 chắc chắn và bền bỉ
 • Vỏ đúc nguyên khối phun sơn tĩnh điện